1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
header_slatina_cr_jk_jhd
header_slatina_cr_khk_rnk
header_slatina_cr_msk_nj
header_slatina_cr_pk_kt
header_slatina_cr_pk_uno
header_slatina_cr_strk_kl
header_slatina_cr_uk_ltm
header_slatina_sr_bbk_zvl

PDF Tisk Email

Aktualizováno Pondělí, 21 Listopad 2011 18:00

Historie obce Slatina

Nejstarší stopy lidského osídlení jsou na území Slatiny doloženy několika archeologickými nálezy. První písemné prameny z 12. století dokládají, že v těsném sousedství končila oblast držená klášterem premonstrátů z Litomyšle. Slatina leží na jedné z cest pronikání osadníků od Loučné k Tiché Orlici na Choceňsko. Prvním historicky doloženým majitelem Slatiny byl v roce 1363 kanovník litomyšlské biskupské kapituly Jan z Duban.. V dalších stoletích Slatina často měnila své majitele. Podrobnější popis Slatiny pochází z r. 1610, je obsažen ve smlouvě o rozdělení majetku Hertvíka Zejdlice. Roku 1849 byla obci přiznána samostatnost, o jejím hospodaření se mnoho zpráv nedochovalo. Rok 1989 přinesl Slatině ztrátu postavení samostatné obce a byla připojena s dalšími vesnicemi k Vysokému Mýtu. O rok později však získala obec svou samostatnost zpět. V r. 2004 obecní úřad Slatina vydal knihu s názvem Slatina, kde se o historii obce dočtete více. Ve stejném roce byl také parlamentní heraldickou komisí schválen obecní znak a prapor.

 

Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám!

Deklarace o spolupráci

Deklarace o spolupráci