Tisk

Aktualizováno Středa, 20 Červenec 2011 17:53

Obec Slatina

Česká republika, Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín

Pěkný den všem návštěvníkům obce Slatina na Novojičínsku. 

Novodobá historie naši obce a místní části Nový Svět začíná po roce 1989, kdy se obec po místním referendu osamostatnila a začala sama hospodařit na svém. Měla na starosti 212 ha obecních lesů, obecní budovy, cesty a jiný majetek sloužící občanům naší obce. Bylo potřeba rovněž zachovat dobrovolné aktivity občanů a zapojit je do práce a rozhodování obecních záležitostí. Nové obecní zastupitelstvo tvořilo celkem 9 členů (až do současné doby), kterým při jejich práci pomáhají jednotlivé výbory. Postupně se vytvořily podmínky pro činnost obecního úřadu a začala každodenní práce.

Podařilo se vybudovat chodníky kolem státní silnice, plynofikace celé obec, vytvořit podmínky pro výstavbu nových rodinných domků, část nové kanalizace, uložení tel.kabelů do země, oprava požární nádrže s využitím v letních měsících jako koupaliště, výsadba nové veřejné zeleně. K hlavním úkolům potom patřilo oprava budovy zámku, kde sídlí obecní úřad, knihovna a obřadní síň. S tím rovněž souvisely sadové úpravy zámecké zahrady. Dále se podařilo opravit hasičskou zbrojnice včetně dovybavení zásahové jednotky, zateplení a výměna oken budovy školy a nátěr fasád kulturního domu, tělocvičny a restaurace. V lesích obce provádíme pravidelnou výsadbu nových stromků, která je nutná díky kůrovcové kalamitě v minulosti.

Velkým a potřebným úkolem je podpora zájmových složek obce a jiných uskupení. Jsou to:

V obci se pravidelně pořádají plesy, Cesta pohádkovým lesem, Den matek, Mikulášská nadílka, soutěž hasičů, fotbalové utkání svobodní-ženatí, vánoční koncert, vzpomínka k památce zesnulých, kácení máje, chování basy, akce JZM, různé akce školy a mateřské školky. Vítání občánků i setkání s jubilanty, turnaj v nohejbalu.